Get Adobe Flash player

Служба за правне и кадровске послове

Начелник: Снежана Николић, дипл.правник

alt

Организује и спроводи законско доношење одлука и усклађивање нормативних аката са важећим законским прописима. Организује правне и друге административно-техничке послове и контролише законитост рада Дома здравља.