Get Adobe Flash player

Јавне набавке

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Јавна набавка бр.11/19

Средства за одржавање хигијене

1.Позив за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Питање

4.Одлука о додели Уговора

5.Одлука о обустави поступка

6.Обавештење о закљученом Уговору

7.Обавешење о обустави поступка јавне набавкеЈавнa набавкa бр.10/19

Сервисирање и поправка медицинских апарата са резервним деловима“

1.Позив за подношење понуда

2.Конкурснa документацијa

3.Питање

4.Обавештење о продужењу рока

5.Одлука о додели Уговора

6.Обавештање о одлуци обуставе поступка јавне набавке

7.Обавештење о закљученом Уговору

8.Обавештење о обустави поступка


Jавна набвка бр.9/19

"Стоматолошки материјал"

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање
 4. Обавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава
 5. Одлука о додели Уговора
 6. Одлука о обустави поступка


Јавна набавка бр.8/19

"Санитетски, лабораторијски и медицински материјал"

1.Позив за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Питање и одговор

4.Одлука о додели Уговора

5. Обавештење о закљученом УговоруЈавна набавка бр.7/19

"Канцеларијски материјал"

1.Позив за подношење понуда

2.Koнкурсна документација

3.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

4.Измењена конкурсна документација

5.Питање и одговор

6.Одлука о додели уговора

7.Обавештење о закљученом Уговору


Јавна набавка бр.6/19.

"Енергенти за грејање"

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели Уговора
 4. Oбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка бр.5/19.

"Нафтни деривати"

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели уговора
 4. Oбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка бр.4/19

"Опрема у области ИЗИС-а"

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели Уговора
 4. Одлука о додели Уговора
 5. Обавештење о закљученим Уговорима

Jавнa набавкa бр.3/19

у преговарачком поступку без објављивања

позива за подношење понуда за јавну набавку

"Реагенси За Au400Sistem I Acl7000 и

Реагенси за Хематолошки Аналајзер „Sismex XS 1000i“и sismexXP 300

 1. Обавештење о покретању преговарачког поступка
 2. Конкурснa документацијa
 3. Одлукa о додели уговора
 4. Обавештење о закљученим уговорима

Јавна набавка бр.2/19

"Нерегистровани лекови и лек са листе А"

 1. Позив за подоношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели Уговора
 4. Обавештење о закљученим уговорима

Јавна набавка бр.1/19

"Одржавање информатичких апликација софтвера-Nex tbiz и Heliant healt"

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели Уговора
 4. Обавештење о закљученом Уговору

Јавна набавка бр.20/18"Материјал за текуће одржавање објеката-молерско фарбарски материјал"

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питања и одговори
 4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 5. Одлука о додели Уговора
 6. Обавештење о закљученом Уговору

Јавна набавка бр 19/18"Материјал за текуће одржавање"

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели Уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка бр 18/18 "Стоматолошки материјал"

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели Уговора
 4. Обавештење о закљученом Уговору

Јавна набавка бр.17/18 "Материјал за текуће поправке и одржавање возила

са услугама сервисирања и поправке службених аутомобила"

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели Уговора
 4. Обавештење о закљученим уговорима

Јавна набавка бр 16/18"Моторна возила"

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлуку о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка бр.15/18 "Промотивни материјал за јавно

здравствено оглашавање и новогодишње рекламне материјале"

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о доделу Уговора
 4. Обавештење о закљученом Уговору

Јавна набавка бр. 14/18 Сервисирање и поправка медицинских апарата са резервним делима

 1. Позив за подношење понуде
 2. Конкурсна документација
 3. Одлукa о додели Уговора
 4. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка 13/18

Средства за одржавање хигијене

 1. Позив за подношење понуде
 2. конкурсна документација
 3. Обавјештење о продужењу рока за подношење понуде
 4. Измена конкурсне документације
 5. Одлука о додели уговора
 6. Обавештење о закљученом Уговору

Јавна набавка 12/18

"Стоматолошки материјал"

 1. Позив за подношење понуде
 2. конкурсна документација
 3. измена и допуна конкурсне документације
 4. измена и допуна конкурсне документације
 5. Одговор на прање вежана за јавну набавку
 6. одлуку о додели Уговора
 7. Обавештење о закљученом Уговору

  Јавна набавка 11/18 "Санитетски материјал"

1. Позив за подношење понуде

2. конкурсна документација

3 .Додатне информације и угушње

4.Додатне информације и угушње

5. Одлука о додели Уговора

6.Обавештења о закљученом Уговору


Јавна набавка 10/18

"Канцеларијски и штампани материјали"

 1. Позив за подношење понуде
 2. Конкурсна документација
 3. Одлука о додели Уговора
 4. Обавјештење о закљученом Уговору


  Јавна набавка 9/18

"Сервисирање и поправка медицинских апарата са резервним делима"

 1. Позива за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Додатне информације и појашњења у вези са припремањењем понуде
 4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 5. Одлука о додели уговора
 6. Обавештење о закљученом Уговору
 7. Обавештење о обустави опоступка

Јавна набавка 8/18 "Нафтни деривати"

1.Позив за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Одлука о додели Уговора

4.Обавештење о закљученом уговоруЈавна набавка 7/18“ Медицинска опрема –Аспиратор,ЕКГ апарат,Аутоклав,Средства за имобилизацију“

1.Позив за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Допуна конкурсне документације

4.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

5.Додатно појашњење

6.Одлука о додели Уговора

7.Обавештење о закљученом Уговору


Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавкубр:6-18 „Реагенси За Au 400Sistem I Acl7000”

 1. Обавештење о покретању преговарачког поступак без објављивања позива за подношење понуда
 2. Конкурснa документацијa
 3. Одлука о додели Уговора
 4. Обавештење о закљученом Уговору

Јавна набавка 5/18 "Набавка Реагенаса За Хематолошки Аналајзер „Sismex XS 1000i“ и sismex XP 300“

1.Конкурсна документација

2.Обавештење о покретању преговарачког поступка

без објављивања позива за подношење понуда

3.Одлуку о додели уговора

4.Обавештење о закљученом уговору


Jавна набавка 4/18 „Oпрема у области изис-а – рачунарске радне станице“

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурса документација
 3. Питања и одговори
 4. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 5. Одлука о додели Уговора
 6. Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка бр.3/18."Ампулирани лекови"

1.Позив за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Конкурсна документација

4.Измене и допуне конкурсне документације

5.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

6.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

7.Одлука о додели Уговора

8.Обавештење о закљученом Уговору


Јавна набавка бр.2/18 "Ултразвучни колор доплер апарат"

1.Позив за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Питања и одговори

4.Одлука о додели Уговора

5. Обавештење о закљученом Уговору


Јавна набавка бр.1/18"Енергенти за грејање"

1Позив за подношење понуда

2Конкурсна документација

3.Додатна појашњења

4.Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

5. Обавештење о закљученом Уговору


Јавна набавка бр.16 / 17- " Медицинска опрема"

 1. Позитив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
 4. Питање и одговор
 5. Исправка конкурсне документације
 6. Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
 7. Обавештење о продужењу рока и подношењу понуда
 8. Питање и одговор
 9. Обавештење о додели уговора
 10. Обавештење о закљученом уговору

Промотивни материјал за јавноздравствено оглашавање и новогодишње рекламне материјале 14-17

1.Позив за подношење понуде

2.Конкурсна документација

3.Одлука о додели Уговора

4.Одлука о додели уговора

5.Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка бр.15 / 17- "Путничко возило"

1.Позив за подношење понуде

2.Конкурсна документација

3.Одлука о додели уговора

4.Обавестење о закљученом Уговору


Јавна набавка бр.13 / 17

"За текуће поправке Материјал и одржавање оф вехицле са услугама

сервисирање и поправке службених аутомобила а "

 1. Позив за подношење понуде
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор
 4. Одлука о додели уговора
 5. Обавјештење о закљученом Уговору

Јавна набавка бр.12 / 17- "Материјал за текуће одржавање објекта"

1 Позив за подношење понуде

2 Конкурсна документација

3. Одлука о додели Уговора

4. Одлука о додели Уговора

5.Одлука о додели Уговора

6.Обавештење о закљученом Уговору


Јавна набавка бр.11/17-"Амбалажа за збрињавање медицинског отпада"

1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсна документација

3. Одлука о додели Уговора

4. Обавештење о закљученом Уговору


Јавна набавка бр.10/17 "Стоматолошки материјал"

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Питање и одговор
 4. Одлука о додели Уговора
 5. Одлука о додели Уговора
 6. Одлука о додели Уговора
 7. Одлука о додели Уговора
 8. Одлука о додели Уговора
 9. Одлука о додели Уговорa
 10. Обавештење о закљученом уговору

Jавна набавка бр.9/17-"Средства за одржавање хигијене"

1 Позив за подношење понуда

2 Конкурсна документација

3.Одлука о додели Уговора партија1

3.Одлука о додели Уговора партија 2,3,4,5

4.Обавештење о закљученом уговору за партије 1,2,3,4,5


Jавна набавка бр.8/17-"Санитетски лабораторијски и медицински материјал"

1. Позив за подношење понуда

2. Конкурсну документацију

3.Питање и одговор бр.1

4.Питање и одговор бр.2

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученим уговорима


Јавна набавка „Канцеларијски и штампани материјал“бр.7-17

1 Позив за подношење понуда

2 Конкурсна документација

3.Одлука о додели Уговора

4. Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка"Нафтни деривати"број 6-17

1 Позив за подношење понуда

2 Конкурсна документација

3.Питања и одговори

4.Одлуку и додели уговора

5.Обавештење о закљученом Уговору


Јавна набавка-услуге“Сервисирање и поправка медицинских апарата са резервним деловима“бр.5-17

1.Позив за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Питања и одговори

4.Одлука о додели Уговора

5.Обавештење о закљученом уговору

6.Обавештење о обустави поступка јавне набавке

7.Oдлукa о обустави поступка


Jавна набавка „Реaгенси за хематолошки аналајзер„Sismex Xs 1000i,Sismex XP300“број 4-17

 1. Обавештење о покретању преговарачког поступка
 2. Конкурсна документација
 3. Одлуку о додели уговора
 4. Обавештење о закљученом Уговору

Јавна набавка"Реагенси за Au400Sistem I Acl7000"број 3-17

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Обавештење о закљученом Уговору
 4. Oдлука о додели Уговора
 5. Oбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка"Лекови,санитетски, лабораторијски и медицински материјал"број 2-17

1 Позив за подношење понуда

2 Конкурснa документацијa

3.Измене и допуне конкурсне документације

4.Одлуку о додели уговора

5.Обавештење о закљученом уговору

6.Обавештење о обустави поступка јавне набавке


Јавна набавка "Услуге сервисирања и поправке службених аутомобилa"јнбр.1-17

1 позив за подношење понуда

2 конкурсна документација 1-17

3.одлука о додели Уговора

4.обавештење о закљученом Уговору

5.Oбавештење о закљученом уговору


Јавна набавка санитетског возила 15-16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Промотивни материјал за јавно здравствене кампање

и новогодишњи рекламни материјал број ЈН:14-16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Материјал за текуће поправке и одржавање возила-јнбр13/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документацијеI

измене и допуне конкурсне документацијеII

Измене и допуне конкурсне документацијеIII

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/аута

Одлука о додели уговора

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

Oбавештење о закљученом уговору


Сервисирање и поправка медицинских апарата са резервним деловима бр.12/16

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор на захтев за заштиту понуђача

Захтев за заштиту права у поступцима јавних набавки

Позитивно Решење Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки од 29.12.2016.године

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели Уговора партија 1

Одлука о додели Уговора партија 3

Одлука о додели Уговора партија 4

Одлука о додели Уговора партија 5

Oдлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом Уговору


Mатеријал за текуће одржавање објеката

Конкурсна документација

Позив за подношење документације

Одлука о додели Уговора

Обавештење о закљученом уговору


Енергенти за грејање

Oдлука о додели Уговора

Одлука о додели Уговора

Исправка предходног документа обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом Уговору


Јавна набавка-стоматолошки материјал

Обавештење о закљученом Уговору

Позив за подношење понуда-pdf

Конкурсна донументација-pdf

Питање и одговор бр.1-pdf

Питање и одговор бр.2-pdf

Измењена конкурсна донументација-pdf

Питање и одговор бр.3-ppdf

Питање и одговор бр.4-pdf

Питање и одговор бр.5-pdf

Одлука о додели уговора-5,14

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора-16

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора


Јавнa набавкa-средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда - pdf

Конкурсна документација -pdf

Одлука о додели уговора партија бр.1-pdf

Одлука о додели уговора партија бр.2 и 5 -pdf

Одлука о додели уговора партија бр.3- pdf

Одлука о додели уговора партија бр.4- pdf

Обавештење о закљученом Уговору


Јавна набавка санитетског, лабораторијског

и медицинског материјала

Позив за подношење понуда-pdf

Конурсна документација-pdf

Обавештење о продужењу рока-pdf

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понудe-pdf

Конкурсна документација за јавну набавку у отвиреном поступку-pdf

Одлука о додели уговора–санитетског лабораторијског и медицинског материјала (партија1,3,4,7)

Одлука о додели уговора-санитетског лабораторијског и медицинског материјала(партија2,6)

Одлука о додели уговора-санитетског лабораторијског и медицинског материјала(партија5)

Одлука о додели уговора–санитетског лабораторијског и медицинског материјала (партија 8,9,10,11,12,13,14,15,20,22,23)

Одлука о додели уговора–санитетског лабораторијског и медицинског материјала (партија16)

Одлука о додели уговора–санитетског лабораторијског и медицинског материјала (партија17)

Одлука о додели уговора–санитетског лабораторијског и медицинског материјала(партија18,19)

Одлука о додели уговора–санитетског лабораторијског и медицинског материјала (партија21)

Обавештење о закљученом Уговору


Реагенаси за хематолошки аналајзер

Обавештење о покретању преговарачког

поступка без подношења понуда-pdf

Конурсна документација-pdf

Одлука о додели Уговора-pdf

Обавештење о закљученом Уговору-pdf


Јавна набавка нафтних деривата

Позив за подношење понуда

за набавку нафтних деривата- ПДФ

Конкурсна документација

за набавку нафтних деривата- ПДФ

Одлука о додели Уговора-pdf

Обавештење о закљученом уговору-pdf


Сервисирање и поправка медицинске опреме

Обавештење о закљученомУговору

Позив за подношење понуде

услуге сервисирања и поправке

медицинских апарата са резерним деловима- ПДФ

Конкурсна документација

за спровођење поступка јавне набавке мале вредности

сервисирање и поправка

медицинских апарата са резерним деловима- ПДФ

Одлука о додели Уговора- ПДФ

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - ПДФ

Измена одлуке о додели Уговора-Сервисирање и поправка

медицинских апарата са резервним деловима “ЈНМВ 4- 16-pdf


Обавештење о закљученом

За канцеларијски материјал- уговору презети


Позив за подношење понуде реагенси

ЈНБ Р 3/16 Реагенси за Ау Система и Ацл- преузети

Конкурсна документација за јавну набавку

у отвореном поступку - реагенси за У400 СИСТЕМ И АЦЛ7000- преузети

Додатне информације и појашњења

вези са припремањем у понуда- Преузети

Одлука о додели Уговора за јавну набавку добара

у отвореном поступку јавне набавке број 3-16

Реагенси За Au Sistem I Acl 7000-pdf

О Додели Одлука Уговора за канцеларијски материјал - преузети

О Додели Одлука Уговора лекови, санитетски, лабораторијски и медицински материјал - преузети

О Обавештење обустави поступка Јавне НАБАВКЕ - преузети


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-канцеларијски и штампани материјал

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА-канцеларијски и штампани материјал-погледат овде
Информације и појашњења Додатне у вези припремања понуде Питање канцеларијски и штампани материјал погеледати овде

Допуњена конкурсна документација ЈН01 / 16-погледати овде
Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде питање 3-погледати овде

Питања и одговори кнацеларијски и штампани материјал
-Питања И одговори кнацеларијски и штампани материјал-погледати овде

Конкурсна документација канцеларијски и штампани материјал
Конкурсна документација канцеларијски и штампани материјал-погледати овде

Позив за подношење понуда-канцеларијски и штампани материјал
Позив за подношење понуда- канцеларијски и штампани материјал -погледати овде

Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде питање 2-поглдати овде
Додатне информације и појашњења у вези припремања понуде питање 1-поглдати овде

Конкурсна документација-Ампулирани лекови и санитетски материјал
Конкурсна документација-Ампулирани лекови и санитетски материјал-погледати овде

Позив за подношење понуда-Ампулирани лекови и санитетски материјал
Позив За подношење понуда-Ампулирани лекови и санитетски материјал-погледати овде

Обавештење о закљученом уговору-медицинска опрема
Обавештење о закљученом уговору-медицинска опрема-погледати овде

Додели Уговора о Одлука -медицинска опрема
Одлука о додели уговора-медицинска опрема-погледати овде

Позив за подношење понуда-медицинска опрема
- Позив за подношење понуда-медицинска опрема-погледати овде

Конкурсна документација медицинска опрема
- Конкурсна документација медицинска опрема-погледати овде

Обавештење о закљученом уговору
Услуге одржавања и поправке аутомобила
погледати овде

Одлука о додели уговора
Одлука У слуге одржавања и поправке аутомобила
погледат овде

Питања и одговори 5
Услуге одржавања и поправке аутомобила
погледати овде

Питања и одговори 4
Услуге одржавања и поправке аутомобила
погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
погледати овде

Питања и одговори 3
Услуге одржавања и поправке аутомобила
погледати овде

Питања и одговори 2
Услуге одржавања и поправке аутомобила
Преузети овде

Питања и одговори
Услуге одржавања и поправке аутомобила
погледати овде

Позив за подношење понуда
погледати овде

Конкурсна документација
погледати овде

Обавештење о закљученом уговору енергенти
погледати овде

Позив за подношење понуда-материјал за текуће одржавање објеката
погледати овде
Конкурсна документација - материјал за текуће одржавање објеката
погледати овде

Питања и одговори енергенти
погледати овде

Обавештење о закљученом уговору санитатски материјал
погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-јавна набавка огрев
погледати овде

Питања и одговори огрев
погледати

Конкурсна документација енергенти
погледати овде

Позив за подношење понуде-енергенти
погледати овде

Обавештење о закљученом уговору опрема за вешерај
погледати овде

Питања и одговори стоматолошки материјал
погледати овде

Обавештење о закљученом уговору нафтни деривати
погледати овде

Обавештење о закљученом уговору средства за одржавање хигијене
погледати овде

Позив за подношење понуде-стоматолошки материјал
погледати овде

Кокнурсна документација стоматолошки материјал
погледати овде

Питања и одговори јавна набавка опреме за вешерај
погледати овде

Кокнурсна документација измењена-санитетски материјал
Питања и одговори санитетски материјал

овде

Питања и одговори јавна набавка опреме за вешерај
погледати овде

Питања и одговори јавна набавка опреме за вешерај
погледати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда санитетски материјал
погледати овде
Питања и одговори санитетски материјал
ппгледати овде

Конкурсна документација опрема за вешерај-измењена
погледати овде
Конкурсна документација опрема за вешерај
поглдети овде
Позив за подношење понуде опрема за вешерај
погледати овде

Питања и одговори јавна набавка нафтни деривати
погледати овде

Конкурсна документација-санитетски материјал пречишћена верзија
погледати овде

Питања и одговори санитетски материјал
погледатиовде

Конкурсна документација-санитетски материјал 3 верзија
погледати овде

Питања и одговори санитетски материјал
погледати

Конкурсна документација санитетски материјал-друга верзија
погледати овде

Питања и одговори санитетски материјал
погледати овде
Позив за подношење понуде-средства за одржавање хигијене
погледати овде

Конкурсна документација-средства за одржавање хигијене
погледати овде

Позив за подношење понуде-санитетски материјал
погледати овде

Конкурсна документација-санитетски материјал
погледати овде

Позив за подношење понуде-нафтни деривати
погледати овде

Конкурсна документација-нафтни деривати
погледати овде

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
погледати овде

Позив за подношење понуди-Реагенси за Ау систем и АЦЛ и В Хематолошки Бројач АБКС Микрос -60 погледати овде

Конкурсна документација јавна набавка - Реагенси за Ау систем и АЦЛ и ~~ В Хематолошки Бројач АБКС Микрос-60
погедати овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда-услуге одржавања и поправке медицинских апарата

Одговор на питање-партија 18 набавка јавна услуге одржавања и поправке медицинских апарата
погледати овде

Одговор на питања
услуге набавка одржавања и поправке медицинских апарата

Продужењу~~посс рока-~~ХЕАД=посс Обавештење поправке медицинских апарата
-погледати овде

Позив за подношење понуде услуге одржавања и поправке медицинских апарата

Документација- Конкурсна услуге одржавања и поправке медицинских апарата
погледати овде
Одлука о Додели Уговора канцеларијски материјало овде

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку-набавка реагенаса
погледати овде

Обавештење о покретању преговарачког поступка-Набавка Регенаса За Хематолошки Аналајзер "Сисмек КСС 1000и
погледати овде
Конкурсна документација - преговарачки поступак-Набавка Регенса За Хематолошки Анализатор "Сисмек КСС 1000и
погледајте овде

За понуду Подножје Позитив -Канцелеријум и штампани материјал
погледајте овде
Конкурсна документација - Канцеларијски и штампани материјали
погледајте овде

Позитив за подношење понуде-ампулирање лекова
погледајте овде
Конкурсна документација-ампулирани лекови
погледајте овде
Одговор на белешке-погледајте овде