Get Adobe Flash player

Служба опште медицине

alt

Начелник службе др Драгана Нешковић Марковић, специјалиста опште медицине

alt

главна сестра Драгана Дишић, вмс

Радно време 7-20

Радно време амбуланти је дато уз сваку амбуланту посебно.

Телефон за заказивање прегледа: 875 950 и 892 530

Структуру радника опште медицине чини 16 доктора са специјализацијом опште медицине, 6 доктора медицине, 5 сестре са вишом и 55 сестара са средњом медицинском школом.

Служба опште медицине представља најистакнутији сегмент примарне здравствене заштите. Основна делатност опште медицине је свеобухватна и континуирана здравствена заштита свих популационих група од 18 година па навише без обзира на врсту поремећаја здравља, као и рад на промоцији здравља и превенцији обољења унутар здравствених објеката и на терену у кућним посетама. Ова област има јасна усмерења и интересовања:

 • Откривање и лечење најчешћих оболења и стања у популацији;
 • Примарна дијагностика и диференцијална дијагностика;
 • Усмеравање пацијента ка лекарима других специјалности онда када је то потребно;
 • Праћење и лечење хроничних незаразних обољење;
 • Превентивна медицина и здравствена едукација и
 • Координација и руковођење лечењем пацијената код полиморбидитета.


Лечење пацијената се спроводи у складу са претходно утврђеним смерницама и водичима добре праксе.

Уз постојећа права пацијенти имају и обавезу да при првом доласку у здравствену установу, уз претходно информисање од стране медицинског радника, предају изјаву о опредељењу за изабраног лекара како би он пратио у континуитету његово здравствено стање и потребе. Циљ је да сваки грађанин има свог изабраног лекара у свом дому здравља, кога бира својом вољом.

У свакодневној пракси лекара који се бави општом медицином може се уочити да он симултано решава различите здравствене проблеме, користи диференцијално – дијагностички приступ, при чему правилно одабира редослед поступака у збрињавању пацијента на нивоу примарне здравствене заштите.

Напори здравствених радника су усмерени на што бољу организованост здравственог система и пружање кавалитетне здравствене заштите, чиме се повећава задовољство и запослених и корисника здравствене заштите, а све заједно резултира бољим здрављем популације.

Општа медицина као највећа организациона јединица има базично место у организацији Дома здравља Лозница.

Служба опште медицине обухватаздравствене станице:

 • Здравствена станица Бања Ковиљача
 • Здравствена станица Лешница

Здравствене амбуланте:

 • Здравствена абуланта Брезјак
 • Здравствена амбуланта Брадић
 • Здравствена амбуланта Велико Село
 • Здравствена амбуланта Доњи Добрић
 • Здравствена амбуланта Доња Бадања
 • Здравствена амбуланта Драгинaц
 • Здравствена амбуланта Јадранска Лешница
 • Здравствена амбуланта Јошева
 • Здравствена амбуланта Козјак
 • Здравствена амбуланта Коренита
 • Здравствена амбуланта Ново Село
 • Здравствена амбуланта Текериш
 • Здравствена амбуланта Чокешина


При Служби опште медицине раде и одсеци:

 • Превентивни центар
 • Kућно лечење и нега