Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Конкурс за избор директора Дома здравља

  alt18.01.2017.Конкурс за избор директора Дома здравља "Др Миленко Марин“Лозница

  Јавни Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

  Објављен је 18.01.2017. године у листу "Послови", на интернет страници Министарства здравља и Дома здравља"Др Миленко Марин" Лозница.

  На основу члана 132, 133. и 136. Закона о здравственој заштити (Сл. гл. бр. 107/05, 88/10, 99/10, 57/11; 119/2012;45/2013; 93/2014; 95/2015; 106/2015) и чланова 19-21. и члана 26. Статута Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница, и Одлуке Управног одбора Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница, о расписивању јавног конкурса број: 25/VI-2 од 10. јануара 2017. године, Управни одбор Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница,расписао је Конкурс за избор и именовање директора Дома здравља "Др Миленко Марин" Лозница.

  Конкурс се може преузети овде