Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Мониторинг полена

  alt

  Дом здравља Лозница је 3.фебруара почео овогодишње праћење концентрација полена у ваздуху. Прогнозе и резултати ће као и свих претходних година бити доступни јавности на сајту Дома здравља у делу „мониторинг полена“ http://dzloznica.co.rs/index.php?option=com_content&;како би се сви они који имају проблема са поленским алергијама заштитили на време.

  Мерна станица аеропалинолошке лабораторије постављена је и ради још од 2008.године. Клопка за полен постављена је на кров на прописаној висини да би могла да покрива простор од 25 км у полупречнику, чиме је покривена површина општине Лозница. Анализа и детерминација полена се врши се у аеропалинолошкој лабораторији.

  Прати се концентрација полена од укупно 24 биљне врсте, и то од почетка фрбруара до првих новембарских дана, покривајучи при том сезоне цветања дрвећа (фебруар-мај), трава(мај-јун) и корова(јул-новембар) што код алергичних особа на дату алергену врсту може изазвати алергијске реакције.

  Резултати се приказују у виду алергијског семафора где зелена боја означава присуство ниских концентарција полена у ваздуху која мође да изазове алергијске реакције код изузетно осетљивих особа; жута боја означава умерено високе концентарције полена и црвена боја означава високе концентрације алергених врста полена које могу изазвати веома јаке алергијске реакције.

  Мониторинг се спроводи континуирано 24 часа а добијени резултати мерења се објављују једном недељно. Табела са резултатима прослеђује се Агенцији за животну средину РС.

  У периоду од 6.до 19.фебруара регистрована су ниске концентрације полена јове, тује, чемпреса, леске.

  У наредном периоду се очекује слична ситуација са актуелним алергеним врстама полена дрвећа.

  alt