Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Нови број за заказивање прегледа

  alt05.05.2017. Дом здравља "Др Миленко Марин" је у циљу лакшег и бржег заказивања прегледа од стране пацијената у Служби опште медицине, поред већ постојећег броја 875 950, увео још један нови телефонски број 892 530 који се може користити у те сврхе.

  Да би се заказаo преглед или контрола код лекара потребно је позовати Call центар Службе опште медицине Дома здравља.

  Број телефона Call центра је 015/875-950 или 892-530.

  Преглед је могуће заказати сваког радног дана од 07:00 до 20:00 часова.

  Ако, из било ког разлога, у међувремену дође до промене термина доласка код лекара, потребно је поново позвати 015/ 875-950 или 892-530, отказати преглед или договорити нови термин.