Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Здравствена станица Бања Ковиљача

  alt

  Шеф Здравствене станице:

  Др Зорица Митровић, специјалиста опште медицине

  Контакт тeлефон: 015/818-187

  У Здравственој станици раде три лекара специјалисте опште медицине, педијатар, стоматолог, једна виша медицинска сестра и пет медицинских сестара:

  Др Зорица Митровић, специјалиста опште медицине

  Др Оливера Томић, специјалиста опште медицине

  Др Љиљана Дражић, специјалиста опште медицине

  Др Младенка Ракић, специјалиста педијатрије

  Др Радосав Ивановић, доктор стоматологије

  Здравствена станица у Бањи Ковиљачи ради у две смене радним данима, од 7 до 20 час, а прве три суботе у месецу само у преподневној смени. Здравствени радници раде сваког викенда на подели терапије (суботом од 7 до 14 и недељом од 7 до 9 часова).

  Лабораторијске анализе је могуће обавити сваког радног дана од 7 до 9 часова.

  Стоматолошка служба ради сваким радним даном од 7 до 14 часова.

  У Здравственој станици Бања Ковиљача пружају се услуге примарне здрвствене заштите у области превентиве, дијагностике и лечења.

  Здравственој станици у Бањи Ковиљачи гравитира матично становништво, као и грађани суседних месних заједница.

  Историјат

  Здравствена служба у Бањи Ковиљачи пролазила је кроз различите видове развоја. Због честих административних промена у периоду од 1960. до 1963.године, Служба је радила у оквиру Природног лечилишта Бања Ковиљача. 01.05.1963.године, Општа медицина се одваја од Природног лечилишта, припаја се Медицинском центру у Лозници и остаје у саставу Медицинског центра до 01.10.1966.године, када се поново интегрише са Природним лечилиштем Бања Ковиљача, у чијем саставу остаје до 01.03.1969.године и након тога се припаја Медицинском центру у Лозници.

  Поред Службе опште медицине радила је и Стоматолошка служба као и лабораторија. Честе кадровске промене имале су утицај на развој здравствене службе у Бањи Ковиљачи. од 1969.године, када је извршена поновна интеграција са Медицинским центром у Лозници, а нарочито после отварања нове Здравствене станице у Бањи Ковиљачи 1980.године долази до побољшања квалитета рада.

  Извор:Окружна болница у Лозници (1882-1997)

  Предавање здравствених радника посвећено здравој исхрани и дијабетесу

  altalt

  Свакодневни рад партонажне сестре на терену

  altaltalt