Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Истраживање задовољства корисника здавствених услуга

  alt24.11.2017.У склопу свих активности које наш Дом здравља спроводи са циљем унапређења квалитета услуга и ове године спровешћемо испитивањe задовољства корисника здравственом заштитом.

  Истраживање се спроводи у понедељак, 27. новембра, од 7 до 20 часова, односно до краја радног времена, у службама медицине рада, опште медицине, здравствене заштите жена, здравствене заштите деце и омладине и стоматолошке здравствене заштите.

  Циљ овог испитивања је да у непосредном контакту са пацијентима добијемо одговоре на питања која се тичу квалитета услуга које пружамо и сви подаци добијени током овог истраживања користиће се само у те сврхе. Зато је изузетно важно да се што већи број корисника одазове позиву и учествује у овом истраживању, искрено дајући одговоре на постављена питања. Важно је напоменути и да је анкета анонимна, а у службама дечје здравствене заштите и стоматолошке здравствене заштите деце, анкету попуњавају родитељи/старатељи.

  Све ваше примедбе, предлози и сугестије, поштовани суграђани, биће нам драгоцене у даљем настојању да своје услуге учинимо што доступнијим и квалитетнијим.

  Све податке прикупљене у овом истраживању Дом здравља"Др Миленко Марин"Лозница доставља Заводу за јавно здравље Шабац, који обавља анализе података прикупљених у анкетама свих здравствених установа са ове територије. Сви прикупљени подаци, биће прослеђени Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и доступни јавности.