Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Изабрани лекар

  Законом о здравственом осигурању дефинисано је питање изабраног лекара који се бира најмање на годину дана на следећи начин:

  • за децу до 18 година старости предвиђено је да имају изабраног лекара у области педијатрије и стоматологије;
  • сви старији од 18 година имају право да изаберу лекара опште праксе или специјалисту медицине рада,
  • за особе женског пола старије од 15 година предвиђено је да имају изабраног гинекологa;
  • одрасли пацијенти старији од 65 година могу да изаберу стоматолога.

  Лекар се бира из области:

  • Здравствене заштите одраслог становништва
  • Здравствене заштите деце и школске деце
  • Здравствене заштите жена
  • Стоматолошке здравствене заштите

  Због чега је важно изабрати лекара?

  Изабрани лекар води рачуна о свим сегментима здравља пацијента, у редовном је контакту са њим, боље га познаје и упућенији је у његово здравствено стање. Пацијент добија ефикаснију и квалитетнију здравствену заштиту, лакше долази до лекара.

  Изабрани лекар брине о свим сегментима здравља пацијената. У току је са њиховим здравственим стањем и има довољно времена за пацијента. Изабрани лекар је упознат са претходним здравственим стањем и факторима ризика по здравље пацијента, са његовим начином живота, добрим и лошим навикама. Предочава му до којих болести лоше навике могу да доведу, а уколико евентуално постоји неко обољење, континуирано прати развој болести и лечи је.

  Изабрани лекар има могућност да позива пацијенте и заказује редовне годишње и превентивне прегледе. Редовни прегледи важни су због раног откривања премалигних и малигних промена, лечења хормонских проблема, контроле рађања и правовременог планирања породице...Сада заједнички, лекар и пацијент могу спречити, а не више само лечити неку болест.

  Изабрани лекар

  Лекар се бира на период од једне календарске године ( од дана избора до 31.12. текуће године), са списка лекара, који је истакнут у свакој служби у Дому здравља.

  Једном дата изјава о избору лекара, продужава се аутоматски сваке календарске године, све док се не да изјава о промени изабраног лекара.

  Ако је изабрани лекар привремено одсутан, због коришћења годишњег одмора, боловања, службеног пута и др., Дом здравља ће обезбедити лекара који привремено замењује изабраног лекара.

  Пацијенти имају право да промене изабраног лекара по истеку календарске године, без навођења разлога промене.

  Особе незадовоље својим изабраним, или лекаром који им је додељен као замена, могу захтевати промену изабраног лекара и пре истека календарске године, али у изјави морају да наведу разлог промене.

  Како изабрати свог лекара?

  Да бисте добили свог изабраног лекара, потребно је да попуните одговарајући формула, који можете добити у служби у којој бирате лекара и тамо обавити склапање уговора.