Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Оглас за продају возила

  altДом здравља „Др Миленко Марин“Лозница у Лозници,на основу члана 33.2. Закона о јавној својини (Сл.гласник РС“,бр.72/2011, 88/2013,105/2013,104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), и Одлуке Управног одбора број 209/ХХХV-2 од 11.02.2015 године и 303/XXX-7 од 22.02.2019 године

  Објављује

  ОГЛАС О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНЕ ПРОДАЈЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

  Рок трајања огласа је 8 дана од дана објављивања на ТВ “ ЛОТЕЛ ПЛУС“, огласним таблама и сајту Дома здравља.

  Понуде се подносе најкасније до 17.04.2019 године до 12 часова на адресу

  Дом здравља „Др Миленко Марин“ Болничка 65 15300 Лозница. Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“-Понуда за куповину моторних возила.

  На полеђини коверте уписује се назив и адреса понуђача,контакт особа и број телефона.

  Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

  Предмет продаје су:

  Моторно возило марке FORD TRANZIT произведено 1987 године,са почетном ценом 20.000,00 динара

  Моторно возило марке CITROEN JUMPER произведено 2009 године,са почетном ценом 120.000,00 динара

  Моторно возило марке FIAT DUKATO произведено 1997 године,са почетном ценом 100.000,00 динара

  Моторно возило марке FIAT PANDA произведено 2013 године,са почетном ценом 120.000,00 динара

  Моторно возило марке JUGO TEMPO 55 произведено 2000 године,са почетном ценом 15.000,00 динара

  Моторно возило марке LADA NIVA произведено 2001 године,са почетном ценом 30.000,00 динара

  Моторно возило марке MERCEDES произведено 1988 године,са почетном ценом 200.000,00 динара

  Моторно возило марке OPEL ASTRA KARAVAN произведено 2003 године,са почетном ценом 100.000,00 динара

  Моторно возило марке ZASTAVA 101 произведено 2006 године,са почетном ценом 15.000,00 динара

  Оглас