Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Серолошко тестирање на лични захтев

  altСeролошко тестирање на COVID 19 –брзи тест на присусво антитела IGM и IGG, може се на лични захтев грађана обавити у Дому здравља „Др Миленко Марин“ Лозница.С обзиром да се узорковање врши на лични захтев, услуга кошта 1200.00 динара и ради се у Служби за лабораторијску дијагностику Дома здравља на II улазу поред Хитне службе. Тестирање се врши сваког радног дана од 07 до 09 часова.

  Потврда је двојезична и важи од дана издавања резултата. Грађани потврде могу да добију на пријемном пулту лабораторије.

  Инструкција за уплату средстава за услугу серолошког тестирања на присуство SARS-CoV2 на лични захтев на рачун Републичког фонда за здравствено осигурање број:840-17750-34 док се у пољупозива на број уписује јединствени матични број грађанина који се тестира.

  Тестирање је могуће и застране држављане. Уплата се врши на исти текући рачун 840-17750-34, а уместо јединственог матичног броја, у поље позив на број уписује се број пасоша или број иностраног осигурања.

  Такође, горе наведени рачун је и за уплату правних лица, која уместо јединственог матичног броја, у поље позив на број уписују ПИБ правног лица.

  НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ УПЛАЋУЈЕ СРЕДСТВА ЗА ВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА, ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ДОСТАВИ СПИСАК ЛИЦА СА ЊИХОВИМ ЈМБГ.

  Додатне информације могу се добити позивом на број 015/873 333 локал 202.

  Примери уплатница:

  alt

  alt