Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • „Недеља здравља уста и зуба“

  alt

  Поводом „Недеље здравља уста и зуба“која се у Србији традиционално обележава у трећој недељи месеца маја,од 16 до 22.05.2022., стоматолошки тимови Дома здравља“Др Миленко Марин“ у току следеће недеље спроводиће здравствено васпитање деце и родитеља о:

  правилној хигијени и исхрани,

  значају редовне контроле код стоматолога и

  редовне профилаксе.

  Здравствено васпитни рад ће се обављати у просторијама намењеним за рад са здравом децом у Стоматолошкој служби одсеку за здравствену заштиту деце и школске деце у централној згради Дома и у свим школским стомтолошким амбулантама.

  Редовна мотивација деце и родитеља за очувањем здравља уста и зуба у стоматолошким ординацијама биће употпуњена и оваквом промоцијом оралног здравља.