Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Комисија за унапређење квалитета рада

  Резултати спроведене анкете о задовољству запослених у Дому здравља

  Извештај о показатељима квлатитета здравствене заштите

  за период од 01.01.2015.до 31.12.2015.

  Интегрисани план сталног унапређења квалитета рада здравствене установе за 2016.

  Задовољство запослених у установама здравствене заштите Мачванског округа у 2012. години.

  Погледати овде

  Задовољство корисника примарне здравствене заштите у Мачванском округу у2012. години.

  Погледати овде

  Презентацију задовољства корисника услугама можете погледати овде.