Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Заштитник пацијентових права

  Радојка Станковић
  Адреса: Карађорђева бр 2
  стара зграда општине, канцеларија бр.7
  Телефон: 015 879 229

  Заштитник права осигураника

  Заштита права осигураних лица, уређена је Правилником о начину и поступку зaштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање, који је објављен у „Службеном Гласнику РС“ број 68/13 и који ће се примењивати од 01.11.2013. године.

  Заштиту права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање обавља заштитник права осигураних лица.

  Сва заинтересована осигурана лица, здравствени радници као и запослени у организационим јединицама и филијалама Републичког фонда за здравствено осигурање о наведеном могу се информисати овде.

  Пријаве и жалбе у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања, осигурана лица могу доставити и Сектору за контролу путем:

  E-mail:

  Славица Цвијић, моб.телефон: 064 85 22 744