Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Заштитник пацијентових права

  Радојка Станковић
  Адреса: Карађорђева бр 2
  стара зграда општине, канцеларија бр.7
  Телефон: 015 879 229

  Заштитник права осигураника

  Славица Цвијић

  Моб.телефон: 064 85 22 744

  Седиште: у просторијама Опште болнице Лозница

  канцеларија у сутеренском делу хируршког блока

  у времском термину 07:30-8:30

  Телефон: 015 893 934

  РФЗО испостава у Лозници

  Адреса: Владе Зечевић бр.1

  радно време: 8:30-15:30