Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • комисија за унапређење квалитета рада

  На основу члана 45 став 1.Закона о Влади, Влада је донела Стратегију за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената, којем се тежи достизању највишег нивоа квалитета рада и безбедности пацијената у Републици Србији.

  Примена ове стратегије има за циљ да смањи:

  неуједначен квалитет здравствених услуга;

  • неприхватљив ниво варирања у исходима по здравље лечених пацијената;
  • неефикасно коришћење здравствених технологија;
  • време чекања на медицинске процедуре и интервенције;
  • незадовољство корисника пруженим здравственим услугама;
  • незадовољство запослених у систему здравствене заштите;
  • трошкове који настају због лошег квалитета. 

  Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика система здравствене заштите и саставни део свакодневних активности здравствених радника, здравствених сарадника и свих других запослених у здравственом систему. Стално унапређење квалитета представља континуирани процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као и веће задовољство корисника и давалаца здравствених услуга.

  У Дому здравља «Др Миленко Марин» Лозница, именована је Комисија за унапређење квалитета рада - стручно тело које се стара оо сталном унапређењу квалитета здравствене заштите у нашој установи.

  Комисија свом саставу има три члана који се састају једном месечно. Чланови Комисије су:


  1. Др Драгана Нешковић Марковић, председник
  2. Др Владимир Крунић, члан
  3. Др Зоринка Jововић, члан


  Поред чланова именовани су и сарадници Комисије за унапређење квалитета рада:

   

  1. Љиљана Ранковић,
  2. Др Милан Мартиновић,
  3. Др Зоран Симеуновић,
  4. Дипл.фарм.Наташа Димитрић,
  5. Др Снежана Шошкић Матић,

  Комисија за унапређење квалитета рада доноси годишњи интегрисани план унапређења квалитета стручног рада у Дому здравља.


  Извештај Комисије за 2016.годину

  ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА 1-12.2012. ГОДИНУ 

  1. 1.Дом здраваља је основан 16.9.2010. године одлуком скупштине града Лознице, а у судски регистар уписан је 24.2.2011. године, одвајање из Здравственог центра је реализовано 1.12.2011. када је и Општа болница уписана у судски регистар, и од тада Дом здравља ради као самостална здравствена установа;Решење о именовању др Зорана Никоића за директора Дома здравља у Лозници донето је на седници Скупштине града Лознице 28.децембра, 2012.a, ступило је на снагу објављивањем у Службеном листу града Лозницен У ранијем периоду је др Зоран Николић био вршилац дужница као В. Д. Директор Дома здравља Лозница.
  2. 2.Креиран је лого Дома здравља и на свим возилима, свим објектима и службама је истакнут назив, лого, сајт, а на службама или одсецима и радно време;
  3. 3.Средином 2011. је креиран сајт Дома здравља а касније је редовно ажуриран са новим вестима и попуњаван са разним документима и информацијама корисним за запослене или грађане;
  4. 4.Медијска кампања и промоција ДЗ је проактивна, све превентивне кампање су објављене у медијима, лекари и представници одређених служби су често гости здравствених емисија или информативних емисија, а сваке седмице на 4. страни се објављују вести из здравства у Лозничким новостима; директор је отворен за сарадњу са медијима и читава серија гостовања је била посвећена обиласку здравствених амбуланти и станица на терену и разним поправкама, адаптацијама, опремању;
  5. 5.Током 2012. г. је град из бужетских средстава набавио и доделио Дому здравља  4 возила и тиме побољшао возни парк и подигао квалитет услуга
  6. 6.Повећан је број превентивних прегледа одраслих већом и планираном активношћу Превентивног центра у предузећима, установама и месним заједницама;
  7. 7.Све здравствено васпитне кампање по календару здравља се спроводе и о томе се извештава надлежни завод.
  8. 8.Служба Кућно лечење и неге  има све већи број услуга и корисника и значајно доприноси унапређењу рада а услугу здравствене заштите чини доступнијом свим грађанима
  9. 9.Дом здравља спроводи сваке године по један пројект за унапређење здравља Рома на подручју општине Лозница, који финансира Министрство здравља, тако и 2012 је средином године завршено спровођење пројекта „За лепши осмех“, са великим успехом.
  10. 10.Повећана је стоматолошка заштита трудница активнијим ставом запослених у служби;
  11. 11.Конституисна је Комисија за унапређење квалитета рада ДЗ Лозница са три члана, како је регулисано статутом и одређени су и 6 стручних саветника Комисије, тако да су све службе заступљене у комисији;
  12. 12.Оформљена је Комисија за болничке инфекције, усвојен је Програм и план рада као и Пословник о раду Комисије
  13. 13.Извршена ревизија вакциналног статуса од хепатитис „Б“ свог запосленог особља у Дому здравља и извршена вакцинација новопримљених радника против хепатитиса „Б“;
  14. 14.Набављена радна заштитна средства, радна обућа и одећа, за све запослене са новим логом ДЗ,
  15. 15.Унапређено је телефонско заказивање прегледа у општој медицини, а након добрих искустава и у медицини рада је то почело, где су биле велике гужве, а морало се доћи веома рано да би се добио број или предала књижица. Гужве су смањене а постоји могућност и телефонског наручивања редовне терапије код свог изабраног лекара; Такође се телефонски заказују и прегледи код гинеколога, а служби за децу и омладину се само заказују и позивницом позивају за вакцинације и систематске прегледе.
  16. 16.Повећан је проценат потписаних изјава о изабраном лекару због кампање у ДЗ али највише због вести да се неће моћи оверити здравствена књижица;
  17. 17.Набављени су мобилни телефони који су умрежени ради боље комуникације запослених, а све већи број запослених се јавља за нове бројеве, када су увидели да је та врста комуникације веома повољна;
  18. 18.Одржано је 47 стручних едукација за лекаре и медицинске сестре и 82% запослених је прикупила потребне бодове у установи, а сви су прикупили потребне бодове за обнову лиценце;
  19. 19.Спроводи се строга контрола примене новог Закона о забрани пушења у установи и прати се његова примена;
  20. 20.Постављене су табле о забрани пушења у целом болничком кругу (ДЗ и Болница су у истом кругу);
  21. 21.Именовано је лице за контролу инфекција повезаних са медицинским интервенцијам и превенцијом заразних болести тзв. „кућним инфекцијама“
  22. 22.Именована је особа за безбедност на раду; у току је израда акта о процени ризика;
  23. 23.Именована је особа за управљање медицинским отпад
  24. 24.Набављена је опрема за информатизацију целог дома здравља, увођењем електронског картона, кроз ДИЛС пројекат, започета је обука свих кадрова, а током 2012. године је кренуло са коришћењем, прво на дечијем диспанзеру, па затим на другим службама, а у 2013. ће се видети праве користи од овог начина рада и у квалитету и тачности података
  25. 25.Биолошка контрола стерилизације се редовно спроводи; Усвојен  је протокол о биолошкој контроли стерилизације у ДЗ; Редовно се прати контрола стерилности материјала-микробиолошка контрола.
  26. 26.Извршена је реконструкција и опремање амбуланти у Јошеви, Јадранска Лешница, Брадићу, Коренити, Козјаку, Текеришу, Новом Селу, Драгинцу, Чокешини, Брезјаку, Доњем Добрићу. У Лешници је побољшано грејање, у  амбуланти у Д. Бадањи је обезбеђено континуирано снабдевање водом за пиће . У Зајачи је извршена реконструкција просторија за апотеку као и реконструкција стана за  фармацеута.
  27. 27.У здравственим амбулантама у Доњој Бадањи, Зајачи и Текеришу  је вода редовно хлорисана, стављена је под надзор, а задужено је и лице за надзор. Амбуланта Јошева је прикључена на градски водовод, а све остале здравствене установе  су на градском водоводу.
  28. 28.У 2012. је штампан је едукативни материјал за теме – одвикавање од пушења, исхрана код повишених масноћа у крви, исхрана код дијабетичара, за лепши осмех – заштиту зуба, водич за младе -здрав стил живота
  29. 29.Награђене две амбуланте и медицинске сестре за посебно залагање на унапређењу квалитета рада и покретању иницијативе у месној заједници на реконструкцији амбуланти у Новом Селу и Брезјаку.
  30. 30.Заказивање прегледа поред Опште медицине и Медицине рада уведено је и у Диспанзеру за жене 

   

  Примедбе и предлози за стално унапређење квалитета рада:

   

  1. 1.Предложено је да се и даље ради на обуци за унапређење комуникацијских вештина запослених за рад са пацијентима; унапређење електронске комуникације – обука у оквиру КМЕ
  2. 2.Рад на информатизацији ће временом побољшати и олакшати рад лекара и сестара и стално промовисати добити од информатизације и тиме смањивати отпоре који се јавља код дела запослених; управљање променама обука у оквиру КМЕ
  3. 3.Обавезно штампање промотивних материјала за све службе, по појединим темама или промовисања услуга које се пружају;
  4. 4.Интезивираће се унутрашња контрола квалитета рада током целе године
  5. 5.Направиће се интегрисани план унапређења квалитета рада здравствене заштите са изабраним показатељима које је могуће достићи:
  6. 6.План реаговања у ванредним ситуацијама је у припреми
  7. 7.Радиће се на сталном повећању задовољства корисника и запослених сталним унапређењем рада, простора, комуникације,
  8. 8.И даље се планира је издавање Билтена ДЗ на четири месеца у тврдој форми и у пдф формату на сајту;
  9. 9.Промовише се тимски рад: лекар&сестра.