Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • комисија за унапређење квалитета рада

  На основу члана 45 став 1.Закона о Влади, Влада је донела Стратегију за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената, којем се тежи достизању највишег нивоа квалитета рада и безбедности пацијената у Републици Србији.

  Примена ове стратегије има за циљ да смањи:

  • неуједначен квалитет здравствених услуга;
  • неприхватљив ниво варирања у исходима по здравље лечених пацијената;
  • неефикасно коришћење здравствених технологија;
  • време чекања на медицинске процедуре и интервенције;
  • незадовољство корисника пруженим здравственим услугама;
  • незадовољство запослених у систему здравствене заштите;
  • трошкове који настају због лошег квалитета.

  Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика система здравствене заштите и саставни део свакодневних активности здравствених радника, здравствених сарадника и свих других запослених у здравственом систему. Стално унапређење квалитета представља континуирани процес чији је циљ достизање вишег нивоа ефикасности и успешности у раду, као и веће задовољство корисника и давалаца здравствених услуга.

  У Дому здравља «Др Миленко Марин» Лозница, именована је Комисија за унапређење квалитета рада - стручно тело које се стара оо сталном унапређењу квалитета здравствене заштите у нашој установи.

  Комисија свом саставу има три члана који се састају једном месечно. Чланови Комисије су:


  1. Др Драгана Нешковић Марковић, спец.опште медицине, председница
  2. Др Станко Терзић, спец.гинекологије, члан
  3. Др Зорица Митровић, спец.опште медицине, члан


  Поред чланова именовани су и сарадници Комисије за унапређење квалитета рада:

  1. Љиљана Ранковић, координатор квалитета рада
  2. Др Милан Мартиновић, спец.ургентне медицине
  3. Др Весна Недељковић, спец.дечије и превентивне стоматологије
  4. Др Снежана Шошкић Матић, спец.педијатар

  Комисија за унапређење квалитета рада доноси годишњи интегрисани план унапређења квалитета стручног рада у Дому здравља.


  Извештај Комисије за 2018.годину

  Извештај Комисије за 2017.годину

  Извештај Комисије за 2016.годину

  ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА 1-12.2012. ГОДИНУ

  1.Дом здраваља је основан 16.9.2010. године одлуком скупштине града Лознице, а у судски регистар уписан је 24.2.2011. године, одвајање из Здравственог центра је реализовано 1.12.2011. када је и Општа болница уписана у судски регистар, и од тада Дом здравља ради као самостална здравствена установа;Решење о именовању др Зорана Никоића за директора Дома здравља у Лозници донето је на седници Скупштине града Лознице 28.децембра, 2012.a, ступило је на снагу објављивањем у Службеном листу града Лозницен У ранијем периоду је др Зоран Николић био вршилац дужница као В. Д. Директор Дома здравља Лозница.

  2.Креиран је лого Дома здравља и на свим возилима, свим објектима и службама је истакнут назив, лого, сајт, а на службама или одсецима и радно време;

  3.Средином 2011. је креиран сајт Дома здравља а касније је редовно ажуриран са новим вестима и попуњаван са разним документима и информацијама корисним за запослене или грађане;

  4.Медијска кампања и промоција ДЗ је проактивна, све превентивне кампање су објављене у медијима, лекари и представници одређених служби су често гости здравствених емисија или информативних емисија, а сваке седмице на 4. страни се објављују вести из здравства у Лозничким новостима; директор је отворен за сарадњу са медијима и читава серија гостовања је била посвећена обиласку здравствених амбуланти и станица на терену и разним поправкама, адаптацијама, опремању;

  5.Током 2012. г. је град из бужетских средстава набавио и доделио Дому здравља 4 возила и тиме побољшао возни парк и подигао квалитет услуга

  6.Повећан је број превентивних прегледа одраслих већом и планираном активношћу Превентивног центра у предузећима, установама и месним заједницама;

  7.Све здравствено васпитне кампање по календару здравља се спроводе и о томе се извештава надлежни завод.

  8.Служба Кућно лечење и неге има све већи број услуга и корисника и значајно доприноси унапређењу рада а услугу здравствене заштите чини доступнијом свим грађанима

  9.Дом здравља спроводи сваке године по један пројект за унапређење здравља Рома на подручју општине Лозница, који финансира Министрство здравља, тако и 2012 је средином године завршено спровођење пројекта „За лепши осмех“, са великим успехом.

  10.Повећана је стоматолошка заштита трудница активнијим ставом запослених у служби;

  11.Конституисна је Комисија за унапређење квалитета рада ДЗ Лозница са три члана, како је регулисано статутом и одређени су и 6 стручних саветника Комисије, тако да су све службе заступљене у комисији;

  12.Оформљена је Комисија за болничке инфекције, усвојен је Програм и план рада као и Пословник о раду Комисије

  13.Извршена ревизија вакциналног статуса од хепатитис „Б“ свог запосленог особља у Дому здравља и извршена вакцинација новопримљених радника против хепатитиса „Б“;

  14.Набављена радна заштитна средства, радна обућа и одећа, за све запослене са новим логом ДЗ,

  15.Унапређено је телефонско заказивање прегледа у општој медицини, а након добрих искустава и у медицини рада је то почело, где су биле велике гужве, а морало се доћи веома рано да би се добио број или предала књижица. Гужве су смањене а постоји могућност и телефонског наручивања редовне терапије код свог изабраног лекара; Такође се телефонски заказују и прегледи код гинеколога, а служби за децу и омладину се само заказују и позивницом позивају за вакцинације и систематске прегледе.

  16.Повећан је проценат потписаних изјава о изабраном лекару због кампање у ДЗ али највише због вести да се неће моћи оверити здравствена књижица;

  17.Набављени су мобилни телефони који су умрежени ради боље комуникације запослених, а све већи број запослених се јавља за нове бројеве, када су увидели да је та врста комуникације веома повољна;

  18.Одржано је 47 стручних едукација за лекаре и медицинске сестре и 82% запослених је прикупила потребне бодове у установи, а сви су прикупили потребне бодове за обнову лиценце;

  1. Спроводи се строга контрола примене новог Закона о забрани пушења у установи и прати се његова примена;
  2. Постављене су табле о забрани пушења у целом болничком кругу (ДЗ и Болница су у истом кругу);
  3. Именовано је лице за контролу инфекција повезаних са медицинским интервенцијам и превенцијом заразних болести тзв. „кућним инфекцијама“
  4. Именована је особа за безбедност на раду; у току је израда акта о процени ризика;
  5. Именована је особа за управљање медицинским отпад
  6. Набављена је опрема за информатизацију целог дома здравља, увођењем електронског картона, кроз ДИЛС пројекат, започета је обука свих кадрова, а током 2012. године је кренуло са коришћењем, прво на дечијем диспанзеру, па затим на другим службама, а у 2013. ће се видети праве користи од овог начина рада и у квалитету и тачности података
  7. Биолошка контрола стерилизације се редовно спроводи; Усвојен је протокол о биолошкој контроли стерилизације у ДЗ; Редовно се прати контрола стерилности материјала-микробиолошка контрола.
  8. Извршена је реконструкција и опремање амбуланти у Јошеви, Јадранска Лешница, Брадићу, Коренити, Козјаку, Текеришу, Новом Селу, Драгинцу, Чокешини, Брезјаку, Доњем Добрићу. У Лешници је побољшано грејање, у амбуланти у Д. Бадањи је обезбеђено континуирано снабдевање водом за пиће . У Зајачи је извршена реконструкција просторија за апотеку као и реконструкција стана за фармацеута.
  9. У здравственим амбулантама у Доњој Бадањи, Зајачи и Текеришу је вода редовно хлорисана, стављена је под надзор, а задужено је и лице за надзор. Амбуланта Јошева је прикључена на градски водовод, а све остале здравствене установе су на градском водоводу.
  10. У 2012. је штампан је едукативни материјал за теме – одвикавање од пушења, исхрана код повишених масноћа у крви, исхрана код дијабетичара, за лепши осмех – заштиту зуба, водич за младе -здрав стил живота
  11. Награђене две амбуланте и медицинске сестре за посебно залагање на унапређењу квалитета рада и покретању иницијативе у месној заједници на реконструкцији амбуланти у Новом Селу и Брезјаку.
  12. Заказивање прегледа поред Опште медицине и Медицине рада уведено је и у Диспанзеру за жене

  Примедбе и предлози за стално унапређење квалитета рада:

  1. Предложено је да се и даље ради на обуци за унапређење комуникацијских вештина запослених за рад са пацијентима; унапређење електронске комуникације – обука у оквиру КМЕ
  2. Рад на информатизацији ће временом побољшати и олакшати рад лекара и сестара и стално промовисати добити од информатизације и тиме смањивати отпоре који се јавља код дела запослених; управљање променама обука у оквиру КМЕ
  3. Обавезно штампање промотивних материјала за све службе, по појединим темама или промовисања услуга које се пружају;
  4. Интезивираће се унутрашња контрола квалитета рада током целе године
  5. Направиће се интегрисани план унапређења квалитета рада здравствене заштите са изабраним показатељима које је могуће достићи:
  6. План реаговања у ванредним ситуацијама је у припреми
  7. Радиће се на сталном повећању задовољства корисника и запослених сталним унапређењем рада, простора, комуникације,
  8. И даље се планира је издавање Билтена ДЗ на четири месеца у тврдој форми и у пдф формату на сајту;
  9. Промовише се тимски рад: лекар и сестра.