Get Adobe Flash player

Континуирана едуакција

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

  Центар за КМЕ Дома здравља

Акредитовани програми КЕ јулски рок, 16.08.2012.
могу се организовати до 16.08.2013.


р.б.

тема

Врста едукације

Циљна 
група

Трај.

бодови
учес./пред.

предавач/и

Д-1-1784/12

Орална хигијена уста и зуба

 

Стручни састанак

 

медицинске сестре,

здравствени техничари,

здравствени радници са вишом и средњом стручном спремом

 

   1 сат

 

     1/2

Драгица Југовић Николић

Д-1-1785/12

Контрацепција

медицинске сестре,

здравствени техничари,

здравствени радници са вишом и средњом стручном спремом

 

   1 сат

 

     1/2

        Добрила Лазић Мићановић

 

 

  Подружнице Лозница СЛД

Акредитовани програми КЕ јулски рок, 16.08.2012.
могу се организовати до 16.08.2013.

 

р.б.
тема
 
Циљна 
група
Трај.
бодови
учес./пред.
предавач/и
210
А-1-
2510/11
Хипертензија код деце
Стручни састанак у оквиру удружења
- лекари, 
- стоматолози,
- биохемичари, 
- медиц. сестре, 
- здравст. техничари
1 сат
2/3
Др Мирко Мрђен, 
педијатар- кардиолог
211
А-1-
2511/11
Приказ видеолапараскопске операције из домена гинекологије, на гинеколошко-акушерском одељењу ОБ Лозница - лекари, 
- медиц. сестре, 
- здравст.техничари
1 сат
2/3
Др Жељко Павловић, 
гинеколог акушер
212
А-1-2512/11
Интегрисани скрининг хромозомопатија у првом триместру - лекари, 
- медиц. сестре, 
- здравст.техничари
1 сат
2/3
Др Зоран Добросављевић, 
гинеколог акушер
213
А-1-2513/11
ХИВ инфекција/сида и здравствени радници - лекари, 
- стоматолози,
- фармацеути, 
- биохемичари, 
- медиц. сестре, 
- здравст. техничари
1 сат
2/3
Прим. др Нада Ђурић, 
епидемиолог
214
А-1-2514/11
3Д/4Д ултразвук у гинекологији и акушерству - лекари, 
- медиц. сестре, 
- здравст.техничари
1 сат
2/3
Др Зоран Добросављевић, 
гинеколог акушер 

Најава нових КМЕ из Подружнице Лозница СЛД

27.03.2012. у 13ч, у сали за едукацију СЛД Лозница
Предавач: др Младен Лазић, патолог

Тема: Основи патологије дојке

Акредитован под редним бројем: А-1-3636/11,
15.11.2011. год. Здравствени савет, Београд
 
учесници добијају 2 бода

..........................................................

28.03.2012. у 13ч, у сали општине Крупањ
Предавач: др Лука Штављанин, пнеумофтизиолог

Тема: Ванболничке пнеумоније – дијагноза и терапија према смерницама

Акредитован под редним бројем: 404 А-1-3002/11,
16.08.2011. год. Здравствени савет, Београд
 
учесници добијају 2 бода

..........................................................

29.03.2012. у 13ч, у сали за едукацију СЛД Лозница
Предавач: др Зорица Ђурић, интерниста-ендокринолог

Тема: Инсулинска терапија данас

Акредитован под редним бројем: A-1-2912/11,
16.08.2011. год. Здравствени савет, Београд
 
учесници добијају 2 бода

..........................................................

04.04.2012. у 13ч, у сали за едукацију СЛД Лозница
Предавач: прим. др Нада Ђурић, епидемиолог 

Тема: Здравствено васпитни рад у заједници

Акредитован под редним бројем: А-1-3631/11,
15.11.2011. год. Здравствени савет, Београд
 
учесници добијају 2 бода

..........................................................

10.04.2012. у 13ч, у сали за едукацију СЛД Лозница
Предавач: др Мирко Мрђен, педијатар-кардиолог

Тема: Фебрилно дете, дијагностичко - терапијски приступ у педијатријској амбуланти

Акредитован под редним бројем: А-1-3636/11,
15.11.2011. год. Здравствени савет, Београд
 
учесници добијају 2 бода

..........................................................

19.04.2012. у 13ч, у сали за едукацију СЛД Лозница
Предавач: др Жељко Павловић, гинеколог-акушер 

Тема: Бенигни тумори (цисте) јајника

Акредитован под редним бројем: 799, А-1-1214/2012,
01.03.2012. год. Здравствени савет, Београд
 
учесници добијају 2 бода

..........................................................

24.04.2012. у 13ч, у сали за едукацију СЛД Лозница
Предавач: др Бранко Мрђен, инфектолог

Тема: Дијареје изазване токсинима бактерије Clostridium Difficile

Акредитован под редним бројем: 403 А-1-3001/11,
16.08.2011. год. Здравствени савет, Београд
 
учесници добијају 2 бода


  

 

Нови правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника Преузмите правилник

 

Акредитовани програми у априлском року 2011

Број:153-02-1685/2011-02
Датум: 17.05.2011. године
Б е о г р а д

Редни Број СЛДПодружница ЛозницаТемаМесто где се одржаваЦиљна групаТрајањеБодови 
за 
предава
че
Бодови 
за 
учеснике
Предавачи

562
А-1-2119/11

СЛД Подружница Лозница


 

Антикоагулантна  терапија - јуче, данас, сутра

Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, Биохемичари,Фармацеути, стоматолозисестре, здравствени техничари

1

3

2

Др Бранко Чалија

трансфузиолог

563
А-1-2120/11

СЛД Подружница Лозница Поремећаји расположења Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, стоматолози фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари

1

3

2

Др Милан Галонић, неуропсихијатар

564
А-1-2121/11

СЛД Подружница Лозница Савремени трендови лечења депресивних и анксиозних поремећаја Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, психијатри, неуролози, неуропсихијатри

1

3

2

Др Милан Латас,

Асистент

565
А-1-2122/11

СЛД Подружница Лозница Савремени трендови у лечењу схизофреније Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, психијатри, неуролози, неуропсихијатри

1

3

2

Доц.др Срђан Миловановић

КЦС

566
А-1-2123/11

СЛД Подружница Лозница Акутни и хронични запаљенски процеси спољашњег и средњег ува Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, Биохемичари,Фармацеути, стоматолози, сестре, здравствени техничари

1

3

2

Др Љиљана

Тешић Видовић
567
А-1-2119/11
СЛД Подружница Лозница Синкопе код деце Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, Биохемичари, Фармацеути, стоматолози, сестре, здравствени техничари

1

3

2

др Мирко Мрђен, педијатар

568
А-1-2124/11

СЛД Подружница Лозница Промене у конзервисаној крви. Чување и примена крви Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, Биохемичари, Медицинске сестре, Здравствени техничари

1

3

2

др Јасмина Рангелов Кулезић, трансфузиолог и др Радмила Поповић, трансфузиолог

 

Одлука

Број: 153-02-575/2011-02
Датум: 01.03.2011. године
Б е о г р а д

СЛД Подружница Лозница
Акредитовани програми КЕ у јануарском року 2011. године


Редни Број СЛДПодружница ЛозницаТемаМесто где се одржаваЦиљна групаТрајањеБодови 
за 
предава
че
Бодови 
за 
учеснике
Предавачи

А-1-1220/11

СЛД Подружница Лозница


 

Имунизација - Принципи и препоруке

Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, Медицинске сестре, Здравствени техничари, Санитарни техничари, виши и средњи, сан.еколошки инжењери

1

3

2

прим др Нада Ђурић, др Милена Филиповић, Драга Тадић

А-1-1221/11

СЛД Подружница Лозница Болничке инфекције - индикатор квалитета рада Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, Стоматолози, Фармацеути, Биохемичари, Медицинске сестре, Здравствени техничари, Сви запослени у здравственим установама

1

3

2

прим др Нада Ђурић, Надица Полић

А-1-1222/11

СЛД Подружница Лозница Ултразвук абдомена и уринарног тракта у свакодневној пракси Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, Медицинске сестре, Здравствени техничари

1

3

2

др Владимир Гајић

А-1-1223/11

СЛД Подружница Лозница Бол у грудима код деце Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, Фармацеути, Медицинске сестре, Здравствени техничари

1

3

2

др Мирко Мрђен

А-1-1224/11

СЛД Подружница Лозница Диоксини и њихов утицај на људско здравље Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, Стоматолози, Фармацеути, Биохемичари, Медицинске сестре, Здравствени техничари

1

3

2

 

Дипл.биолог

Валентина Петровић

 

А-1-1225/11 СЛД Подружница Лозница Мобинг у светлу нових законских прописа Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, Стоматолози, Фармацеути, Биохемичари, Медицинске сестре, Здравствени техничари, рендген техничари, фармацеутски тех., зубни техн., санитарни техничари, физиотехничари, бабице, педијатријске сестре, нутриционисти, стручни сарадници

1

3

2

прим др Нада Ђурић

А-1-1226/11

СЛД Подружница Лозница Рано откривање и праћење хепатитис Ц вирусне инфекције Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, Стоматолози, Фармацеути, Биохемичари, Медицинске сестре, Здравствени техничари

1

3

2

др Бранко Мрђен

А-1-1227/11

СЛД Подружница Лозница Промуклост (дисфонија) - дијагностичко-тераписки приступ Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, Стоматолози, Фармацеути, Биохемичари, Медицинске сестре, Здравствени техничари

1

3

2

мр др Дејан Радаљац


 

Одлука

Број: 153-02-3968/2010-02 
Датум: 29.10.2010.године 
Београд

СЛД Подружница Лозница
Акредитовани програми КЕ септембарски рок, 29.10.2010.

Редни Број СЛДПодружница ЛозницаТемаМесто где се одржаваЦиљна групаТрајањеБодови 
за 
предава
че
Бодови 
за 
учеснике
Предавачи

539
А-1-3983/10

СЛД Подружница Лозница

Алергогене полен и његов значај у клиничкој пракси

Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, стоматолози медицинске сестре, здравствени техничари

1 сат

5

3

Валентина 
Петровић

540
А-1-3985/10

СЛД Подружница Лозница Како написати и презентовати стручни рад, како направити постер, презентацију Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, стоматолози фармацеути, биохемичари, медицинске сестре

1 сат

5

3

Прим. др 
Нада 
Ђурић

541
А-1-3987/10

СЛД Подружница Лозница Матичне ћелије - њихова будућност Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, стоматолози медицинске сестре, здравствени техничари

1 сат

5

3

Др Зоран 
Николић

542
А-1-3988/10

СЛД Подружница Лозница Улога дермоскоп. у раној дијагностици меланома на нивоу примарне здравствене заштите Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, стоматолози фармацеути, биохемичари, медицинске сестре

1 сат

5

3

 

Прим. др 
Јадран 
Бандић,
др СелимирКовачевић

543
А-1-3989/10

СЛД Подружница Лозница Значај савремене хистопато. класификације премалигних лезија ларинкса Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, стоматолози медицинске сестре, здравствени техничари

1 сат

5

3

Др Младен 
Лазић

544
А-1-3990/10
СЛД Подружница Лозница Хронични кашаљ - смернице за дијагностику Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, стоматолози фармацеути, биохемичари, медицинске сестре

1 сат

5

3

Др Лука 
Штављанин

 

Одлука

Број: 153-02-3144/2010-02 
Датум: 01.09.2010.године Београд

СЛД Подружница Лозница
Акредитовани програми КЕ, јулски рок, 01.09.2010.

Редни Број СЛДПодружница ЛозницаТемаМесто где се одржаваЦиљна групаТрајањеБодови 
за 
предава
че
Бодови 
за 
учеснике
Предавачи

542
А-1-2989/10

СЛД Подружница Лозница

Летње инфекције дигестивног тракта

Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, стоматолози медицинске сестре, здравствени техничари

1 сат

5

3

Др Бранко

Мрђен

543
А-1-2999/10

СЛД Подружница Лозница Астма бронхијална - дијагноза и терапија Стручни састанак у оквиру удружења

Лекари, стоматолози фармацеути, биохемичари, медицинске сестре

1 сат

5

3

Др Лука 
Штављанин