Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Хитна медицинска помоћ

  alt

  Начелник др Слободан Перић, специјалиста ургентне медицине

  alt

  Главна сестра Љиљана Филиповић,вмс


  Просторије хитне службе су у приземљу зграде поликлинике.

  У служби ради 11 лекара, од тога 3 специјалисте ургентне медицине и 9 доктора медицине, који су обучени у Заводима за ХМП Београд и Нови Сад за пружење више животне потпоре и кардиопулмоналне реанимације (Advanced life support – ALS and KPCR). Запослено је 19 медицинских техничара, од тога 1 са вишом медицинском школом (главна сестра), а остали су медицински техничари општег смера, са основним знањима из оживљавања (BLS – basic life support; основна животна потпора). О хигијени просторија старају се две спремачице.

  Рад се у СХМП Лозница одвија на више радних места:


  амбулантно за преглед и збрињавање хитних стања првог, другог и трећег реда хитности, након тријаже;

  • теренски: на јавним местима, у стану болесника (повређеног), саобраћајницама, производним просторијама и сл, такође ради збрињавања стања која непопсредно и посредно угрожавају здравље и живот оболелог (повређеног), такође након тријаже по степену хитности;
  • пријем, сврставање позива на 194 по степену хитности и/или давање савета лекара оболелом или његовој родбини за самостално збрињавање оболелог или привремено збрињавање до доласка екипе СХМП;
  • обезбеђење јавних, спортских, културних и других збивања у општини Лозница по захтеву организатора, које обезбеђује потпуна екипа: лекар, медицински техничар, возач.

  Амбулантни рад се одвија у две ординације за преглед, једној соби за праћење пацијената и давање интравенске терапије. Годишње се обави преко 27.000 амбулантних прегледа и око 4.000 кућних посета.

  У амбуланти се налази стандардна опрема за дијагностику и терапију: тензиметри, ЕКГ апарати, пулс оксиметри, глукохемотест апарати, опрема за ендотрахеалну интубацију и мануелну вентилацију, дефибрилатори (бифазни и монофазни), аспиратори, централни систем за оксигенацију оболелих, као и санитетски прибор и материјал за обраду рана, превијање и привремену имобилизацију.

  У служби се спроводи стална, непрекидна едукација кадрова свих профила која се огледа у присуству стручним састанцима секција Ургентне медицине за лекаре као и за техничаре, сусретима здравствених радника за мед. техничаре, симпозијумима и конгресима Ургентне медицине и то као активни учесници (аутори радова), а сем ових екстерних едукација врши се и интерна едукација свих кадрова како на нивоу дома здравља тако и на нивоу службе (посебан акценат се ставља на савладавање вештина у основној и вишој животној потпори животно угроженог болесника/повређеног и савладавању вештина из КПЦР), као и упознавање са новонабављеном савременом опремом и њеном применом у свакодневној пракси. Правац развоја службе је усмерен на стандардизацију опреме, дијагностичких и терапеутских поступака на прехоспиталном нивоу (амбуланта, терен), што је могуће кроз примену досадашње опреме и стечених вештина, као и праћењем и применом најновијих медицинских иновација.

  Годишње се на терену прегледа око 3.500 пацијената различитог степена хитности. СХМП покрива целокупну површину града Лознице и околине, са најудаљенијим тачкама у пречнику око 00 км и око 86 413 становника. Захваљујући изградњи путне мреже у последњих неколико година, омогућен је приступ до скоро најудаљенијих тачака у општини. Служба располаже садва реанимобила, возилом типа Citroen Jumper, који су истоветно опремљени опремом за вишу животну потпору (ALS): реaнимационим коферима са сетовима за ендотрахеалну интубацију и самоширећим балонима за вештачко дисање, дефибрилаторима, средствима за имобилизацију вратне кичме-шанц оковратницима, вакуум удлагама, Крамеровим шинама, портабл аспиратором, преносним ЕКГ апаратима, пулс оксиметрима, системима за оксигенацију у возилу, Ферно носилима за имобилизацију и пренос пацијената са повредом кичменог стуба, кардиолошким столицама, сталцима за интравенску прехоспиталну надокнаду интраваскуларног волумена и сл. Особље је оспособљено и увежбано у коришћењу горе наведене опреме. Од стандардне опреме ту су још тензиметри, глукохемотест апарати, неуролошки чекићи, стетоскопи итд.

  Анализом обавезних параметара квалитета рада на терену утврђено је да је време изласка на терен за стања првог реда хитности 8 минута и 59 секунди, да је време предаје позива у оквиру једног минута, да је постотак самостално решених случајева на терену 55 %.


  Историјат


  Хитна служба је од почетка делатности била у оквиру Службе опште медицине Дома здравља Лозница.Лекари ове службе су покривали радом Хитну службу, тако што је један лекар радио 24 h, док је други долазило у 22h, у форми дежурства.Пацијенти су у овој служби прегледани, ту су добијали ињекције и вакцине, ту су обављана превијања и ситне хирушке интервенције.


  Хроничари су забележили да је 1995.године формирана група од четири лекара, једном одговорном сестром и осам медицинских сестара, који су радили само у Хитној служби, у сменама по 12 h.


  Током наредне године прегледано је 20.063 пацијента и истовремено су обављене 1 793 кућне посете.Услови рада били су неадекватни, а рад напоран и одговоран па су млади лекари често одлазили и нису се радо опредељивали за специјализацију из ургентне медицине.

  Донацијом Владе Краљевине Норвешке 2003.године, Хитна служба добија реанимобил, додатну опрему, диспечерски центар, радио везу, рачунаре и едукације запослених.


  Служба хитне медицинске помоћи пoстоји као самостална служба у оквиру Дома здравља Лозница од 2001. године.