Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Менаџмент

  алт

  Директорка

  др Бранка Красавац, специјалиста медицине рада

  алт

  Помоћник директора

  др Немања Јосић, специјалиста гинекологије и акушерства

  alt

  Главна сестра

  Драгица Пантелић, вмс