Финансијски извештај 06.11.2013

DNEVNI IZVEŠTAJ

NA DAN:06.11.2013.

 

 

STANJE SREDSTAVA NA BUDŽETSKOM RAČUNU DOMA ZDRAVLJA „DrMILENKO  MARIN“ LOZNICA

1

 Stanje prethodnog dana

5.177.920.29

2

Uplate RFZO

3

Uplate od participacije

25.000.00

4

Ostale uplate

5

Isplaćeno dana

581.634.72

6.

Ostale isplate

7

Ukupno:

4.621.285.57

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN: 06.11.2013.

1

ZARADE ZAPOSLENIH

2

PREVOZ ZAPOSLENIH

3

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

4

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL

460.226.52

5

ENERGENTI

6

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

7

OSTALE ISPLATE -SANDOSTATIN

121.408.20

8

UKUPNO:

581.634.72