Финансијски извештај 07.11.2013

DNEVNI IZVEŠTAJ

NA DAN:07.11.2013.

 

 

STANJE SREDSTAVA NA BUDŽETSKOM RAČUNU DOMA ZDRAVLJA „DrMILENKO  MARIN“ LOZNICA

1

 Stanje prethodnog dana

4.621.285.57

2

Uplate RFZO

3

Uplate od participacije

21.468.00

4

Ostale uplate

5

Isplaćeno dana

44.977.00

7

Ukupno:

4.597.776.57

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN: 07.11.2013.

1

ZARADE ZAPOSLENIH

2

PREVOZ ZAPOSLENIH

3

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

4

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL

5

ENERGENTI

6

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

44.977.00

7

OSTALE ISPLATE

8

UKUPNO:

44.977.00