Финансијски извештај 08.11.2013

DNEVNI IZVEŠTAJ

NA DAN:08.11.2013.

 

 

STANJE SREDSTAVA NA BUDŽETSKOM RAČUNU DOMA ZDRAVLJA „DrMILENKO  MARIN“ LOZNICA

1

 Stanje prethodnog dana

4.597.776.57

2

Uplate RFZO

3

Uplate od participacije

25.503.00

4

Ostale uplate

5

Isplaćeno dana

28.890.00

7

Ukupno:

4.594.389.57

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN: 08.11.2013.

1

ZARADE ZAPOSLENIH

2

PREVOZ ZAPOSLENIH

3

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

4

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL

5

ENERGENTI

6

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

28.890.00                                     

7

OSTALE ISPLATE

8

UKUPNO:

28.890.00