Финансијски извештај 12.11.2013

DNEVNI IZVEŠTAJ

NA DAN:12.11.2013.

 

 

STANJE SREDSTAVA NA BUDŽETSKOM RAČUNU DOMA ZDRAVLJA „DrMILENKO  MARIN“ LOZNICA

1

 Stanje prethodnog dana

4.594.389.57

2

Uplate RFZO

3

Uplate od participacije

4

Ostale uplate

5

Isplaćeno dana

49.078.15

7

Ukupno:

4.545.311.42

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN: 12.11.2013.

1

ZARADE ZAPOSLENIH

2

PREVOZ ZAPOSLENIH

3

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

4

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL

5

ENERGENTI

6

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

49.078.15

7

OSTALE ISPLATE

8

UKUPNO:

49.078.15