Финансијски извештај 15.11.2013

DNEVNI IZVEŠTAJ

NA DAN:15.11.2013.

 

 

STANJE SREDSTAVA NA BUDŽETSKOM RAČUNU DOMA ZDRAVLJA „DrMILENKO  MARIN“ LOZNICA

1

 Stanje prethodnog dana

2.961.306.80

2

Uplate RFZO

13.399.128.09

3

Uplate od participacije

32.288.00

4

Ostale uplate

56.101.24

5

Isplaćeno dana

13.708.733.01

7

Ukupno(1+2+3+4-5)

2.740.091.12

IZVRŠENA PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN: 15.11.2013.

1

ZARADE ZAPOSLENIH

13.552.233.68

2

PREVOZ ZAPOSLENIH

3

LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

4

SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL

5

ENERGENTI

6

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

156.499.33

7

OSTALE ISPLATE

8

UKUPNO:

13.708.733.01