Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Међународни дан људске солидарности

  alt20.децембра обележава се Међународни дан људске солидарности.

  Када говоримо о здрављу људи, никако не можемо и не смемо заобићи утицај "мрежа" уоквиру којих живимо: друштво, породицу, интересне групе, верску припадност, локалне заједнице.Утицај "мреже" на људско здравље je изузетно велики: понекад је позитиван, понекад негативан.Један од "задатака" здравствених радника је да што боље утврде те утицаје и осмисле интервенције које би унапредиле здравље појединаца унутар групе и наравно такве интервенције и спроведу.

  О утицају "мрежа" и повезаности у оквиру њих пишу аутори књиге "Повезани", Nicholas A. Christakis, професор на Универзитету Харвард на катедри за здравствену негу, социологију и медицину који је 2009. године именован за једног од сто најутицајнијих особа на свету (према часопису Times) и James H.Folwer, професор на Калифорнијском Универзитету на Катедри за политичке науке, проглашен једним од најинспиративнијих научника.

  Бројни су здравствени показатељи који доказују "заштитну" улогу мрежа и заједница које оне имају на здравље појединца и групе.Овај дан је идеалан да се тога присетимо у позитивном смислу, не само у здравственом, него и људском.

  Овај дан je прилика да се сетимо и неких једноставних, људских поставки које смо давно научили.

  Заштити слабијег од себе.Буди великодушан.Подели са другима.

  Онај који има снагу - има и одговорност.

  Снажни смо онолико колико заштитимо најслабијег.

  Јачи мора заштити слабијег (зар може другачије?).

  Они који имају - дужни су помоћи онима који имају мање (или немају).

  Срећан је онај ко има (материјално и нематеријално) - јер може дати.

  Љубав се дељењем не троши већ умножава.

  Супротност љубави је равнодушност.

  Љубав није само емоција већи и цивилизацијска и људска потреба.

  Поводом обележавања овог дана струка, науку и хуманост могу нас подстаћи на размишљање и усмерити према заједништву без којег не бисмо постојали.