Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • МОЈ ДОКТОР од 18. маја

  altOд 18. маја 2016.године у Дому здравља Лозница је почео са радом Интегрисани Здравствени Информациони Систем - ИЗИС, а по препорукама Министарства здравља.

  Новине које ће се уводити у наредном периоду су:

  1.Електронски рецепт

  2.Електронски упут

  3.Јаван распоред рада лекара и уређaја( за период од месец дана )

  Званична презентација:
  https://www.mojdoktor.gov.rs/


  Кликом на мапу која је пред вама добијате мапу Србије
  https://www.mojdoktor.gov.rs/map
  У левом менију потражите Установу - Дом здравља "Др Миленко Марин" Лозница и проверите слободне термине.

  Слободне термине можете проверити и телефоном,а заказивање се за сада обавља на исти начин као и до сада.


  Интегрисани здравствени информациони систем Републике Србије представља централни електронски систем, у коме се чувају и обрађују сви медицински и здравствени подаци пацијената, подаци здравствених радника и сарадника, подаци здравствених установа, здравствене интервенције и услуге извршене у здравственим установама, подаци електронских упута и електронских рецепата, подаци о заказивању за специјалистичке прегледе, дијагностичке процедуре и хируршке интервенције.

  Интегрисани здравствени информациони систем обезбеђује јединство података у здравству и јединствену информационо-комуникацијску инфраструктуру за управљање збиркама података и пренос података.

  Омогућава се лакше и боље планирање у области здравствене заштите и стварања бољих здравствених политика увођењем интегрисаног здравственог информационог система. Применом система се повећава квалитет услуга пацијентима, повећава се транспарентност информација, повећава се благовремено извештавање пацијената и шире јавности, обезбеђује транспарентан и објективан став према пацијентима и побољшава приступ здравственим установама, смањењем времена чекања на третман.

  Преко ИЗИС-а се омогућава унос, прикупљање, складиштење и размена података везаних за здравствени систем у Републици Србији. Систем омогућује лак и ефикасан унос и ажурирање података кроз једноставан и интуитиван кориснички интерфејс. Подаци се чувају и одржавају у централној бази података. Систем је интегрисан са постојећим системима, који се користе у Министарству здравља или у здравственим установама у државној својини.

  Интегрисани здравствени информациони систем Републике Србије обезбеђује доступ здравствених података свим учесницима у здравственом систему у складу са њиховим правима, улогама и одговорностима.