Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Припремимо се за безлична паковања дуванских производа

  alt

  Сваке године 31. маја Светска здравствена организација (СЗО) и њени партнери обележавају Светски дан без дуванског дима, истичу здравствене ризике повезане са употребом дувана и залажу се за делотворне политике којима се смањује употреба дувана.
  Ове године 31. маја на Светски дан без дуванског дима Светска здравствена организација и Секретаријат Оквирне конвенције о контроли дувана СЗО позивају државе да се припремају за увођење безличних (стандардизованих) паковања дуванских производа.
  Безлична паковања представљају значајну меру која смањује потражњу за дуванским производима тако што се:

  - смањује привлачност дуванских производа,

  - смањује могућност да паковања дуванских производа постану средства за рекламирање дуванских производа, 
  - ограничава лажно обележавање дуванских производа,

  - повећава ефикасност здравствених упозорења.

  Безлична паковања дуванских производа такође ограничавају или забрањују коршћење логоа, боја, бренда или рекламних порука на паковањима дуванских производа, изузев имена бренда и имена производа која се могу приказати само у стандардним бојама и одређеном врстом слова.

  Водич за примену чланова 11 и 13 Оквирне конвенције о контроли дувана СЗО препоручује да државе-уговорне стране Оквирне конвенције усвоје безлична паковања. Безлична паковања се надовезују на друге мере контроле дувана којима се обезбеђује свеобухватни мултисекторски приступ. Политичари, цивилно друштво и јавност треба да предузму све активности да би њихове владе усвојиле безлична паковања.

  Чињенице у вези безличних паковања
  Интересовање за увођење безличних паковања расте широм планете:
  - у децембру 2012. године Аустралија постаје прва држава која је у целини применила безлична паковања,
  - године 2015. Ирска, Велика Британија и Северна Ирска и Француска усвојиле су законе о имплементацији безличних паковања чија преимена почиње од маја 2016. године,
  - већи број земаља су у одмаклом стадијуму усвајања закона о безличним паковањима.
  Циљеви кампање Светског дана без дуванског дима у 2016. години су:
  - истаћи улогу безличних паковања као једног елемента свеобухватног мултисекторског приступа у контроли дувана,
  - олакшати усвајање политике о безличним паковањима у државама-уговорним странама Оквирне конвенције и на глобалном нивоу, обезбеђивањем убедљивих и јасних података о њиховој ефикасности,
  - охрабрити државе-уговорне стране да ојачају мере које се тичу паковања и обележавања дуванских производа, али и које ограничавају рекламирање, промоцију и спонзорства и тиме постепено олакшавају усвајање безличних паковања, и
  - подржати државе-уговорне стране и цивилно друштво да се супротставе уплитању дуванске индустрије у политичке процесе који се тичу усвајања закона о безличним паковањима.