Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Дом здравља "Др Миленко Марин"

  Болничка бр.65

  15300 Лозница

  Контакт телефон за сва питања у вези имунизације - 015/877 378

  Кабинет директора: 015/ 893-724

  Факс: 015/ 893-931

  ПИБ 106990035

  Мат.бр.17816357

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  Све службе Дома здравља се могу добити преко централе на броју 015 873 333