Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Дом здравља "Др Миленко Марин"

  Болничка бр.65

  15300 Лозница

  Контакт телефон за сва питања у вези имунизације - 015/877 378

  Кабинет директора: 015/ 893-724

  Факс: 015/ 893-931

  ПИБ 106990035

  Мат.бр.17816357

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  Све службе Дома здравља се могу добити преко централе на броју 015 873 333

   

  ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА ЛИЧНОСТИ

  Сагласно чл. 56.-58. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РСˮ, број 87/18),

  испред Дома здравља „Др Миленко Марин“Лозница одређено је лице за заштиту података личности,чији је контакт:

  тел.: 015/874296

  e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it