Get Adobe Flash player

Здравствена заштита деце и омладине

 

Начелник службе: др Драгица Андрић, специјалиста педијатрије

Шеф одсека за школску и предшколску заштиту: др Светлана Обадовић-Поповић, специјалиста педијатрије

Шеф одсека за превентивну заштиту деце и омладине: др Слободанка Ћирковић, специјалиста педијатрије

alt

Главна сестра: вмс Љиљана Несторовић

Одговорна сестра за предшколску и школску заштиту деце и омладине: вмс Драгана Томић

Одговорна сестра одсека за превентивну заштиту деце и омладине: вмс Душка Ђорђић

Телефон за заказивање прегледа: 015/877 - 067

Одсек за школску и предшколску заштиту деце и омладине: 015/ 873 333 локал 119

Одсек за превентивну заштиту деце и омладине: 015/ 873 333 локал 112

Радно време: 7 – 21h,

Опис делатности:

Ова организациона јединица се бави превентивно-куративним збрињавањем деце узраста до навршених 18.година. Службу чине одсеци за предшколску и школску заштиту и превентивну заштиту деце и омладине.

Служба врши преглед, дијагностику и лечење оболеле деце, издаје потврде о здравственом стању деце пред одлазак на рекреативну наставу, екскурзије, за упис у основне и средње школе, за колективни боравак деце у предшколским установама и студенским домовима.

За здравствену заштиту деце школског узраста планирају се мере и активности ради праћења раста, развоја раног откривања поремећаја здравља (систематски и контролни прегледи), као и прегледи и услуге на захтев у сврху дијагностике и лечења оболеле и повређене деце.

Систематски прегледи се обављају у I, III, V и VII разреду основне школе и у I и III разреду средње школе.

Контролни прегледи деце школског узраста обављају се пред вакцинацију и ради праћења стања школске деце код којих су откривени поремећаји раста и развоја. Обављају се у II, IV, VI и VIII разреду основне школе, и у II и завршном разреду средње школе.

Тимови лекар/ сестра

Др Милена Филиповић,специјалиста педијатрије; Јасмина Мијаиловић, мс

Др Олгица Јовић, специјалиста педијатрије; Јелена Димиртијевић, мс

Др Слободанка Ћирковић,специјалиста педијатрије; Љубинка Стојановић , мс

Др Светлана Обадовић-Поповић,специјалиста педијатрије;Милица Алексић, мс

Др Виолета Кораћ,специјалиста педијатрије; Наташа Симић, мс

Др Предраг Васиљевић, специјалиста педијатрије; Снежана Васиљевић, мс

Др Јелена Игњатовић,специјалиста педијатрије; Драгана Комарчевић, мс

Др Снежана Шошкић Матић, специјалиста педијатрије; Јелена Пушоња, мс

Др Младенка Ракић, специјалиста педијатрије, Биљана Савић, мс

Др Драгица Андрић,специјалиста педијатрије, Славица Маринковић, мс

Др Биљана Дишић,специјалиста педијатрије, Вања Веселиновић, мс

Др Милош Радојчић, доктор медицине

Др Бранислава Ђорђевић, доктор медицине

Прегледе из области спортске медицине обавља др Маријана Луковић, специјалиста спортске медицине

Публикације