Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Служба за правне и кадровске послове

  Организује и спроводи законско доношење одлука и усклађивање нормативних аката са важећим законским прописима. Организује правне и друге административно-техничке послове и контролише законитост рада Дома здравља.