Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Здравствена заштита одраслих Градилиште

  alt

  Начелник службе

  Др Зоринка Јововић, специјалиста медицине рада

  Телефон: 015/878-560

  Телефони за заказивање прегледа: 874 766 или 874 866

  Радно време: 7-20 h

  Изабрани лекари у здравственој амбуланти Градилиште:

  Др Бранка Красавац, специјалиста медицине рада

  Др Зоринка Јововић, специјалиста медицине рада

  Др Владанка Степанић, специјалиста медицине рада

  Др Милош Радојчић, доктор медицине

  Др Ана Илић, доктор медицине

  Др Гордана Станковић, доктор медицине

  Др Драгана Теовановић, доктор медицине

  Др Ана Савић, доктор медицине

  Здравствена заштиту радника се бави превентивно-куративном делатношћу:

  Обавља систематске, претходне и периодичне прегледе радника који раде на местима са повећаним ризиком,

  Оцењује радну способност приликом запослења,

  Утврђује способност за полагање возачког испита свих категорија,

  Утврђује способност за ношење оружја,

  Утврђује способност за даље школовање,

  Утврђује способност за старатељство над другим лицима,

  Издаје лекарска уверења на захтев појединца или послодавца за: суд, стамбене комисије, осигуравајуће заводе и др,

  Ради експертизе радне способности,

  Анализира повреде на раду и професионална обољења и предлаже мере превенције,

  Преко изабраног лекара бави се проучавањем и очувањем здравственог стања радно активног становништва,

  Бави се превенцијом, дијагностиком, лечењем и рехабилитацијом, а све у циљу очувања радне способности и спречавања инвалидитета,

  Спроводи мере здравственог васпитања,

  Спроводи превентивне активности (систематски прегледи, планирани разговори, рад у малој групи, радионица) радно активне популације,

  Прати повреде на раду и ван рада, професионалне болести и хроничне болести,

  Бави се оценом привремене неспособности за рад, одсуства са посла и предлаже мере за смањење апсентизма,

  Предлаже и упућује органима вештачења за оцену радне способности.

  Медицина рада се бави психофизиологијом рада, испитивањем услова рада, професионалних и других оштећења под утицајем рада, њиховим лечењем и спречавањем њиховог настанка.

  Служба Медицине рада бави се превенцијом, дијагностиком и лечењем радно активног становништва. Слижба је укључена у принцип рада "изабраног лекара", тако да, поред радног становништва, збрињава и остали део одрасле популације који се определи за лекаре медицине рада као "изабране лекаре".

  Кадровска структура:

  11 лекара при чему 4 лекара специјалиста медицине рада

  23 медицинске сестре са средњом и једна са вишом медицинском школом

  Служба за медицину рада у свом саставу има лабораторију у којој сепружају услуге из области хематологије и биохемије.

  У служби се обављају и прегледи из функционалне дијагностике: чуло вида се испитује уз помоћ орторејтера, чуло слуха се испитује аудиометријом, плућне функције спирометријом, кардиоваскуларни систем уз помоћ ЕКГ апарата. Обављају се и одређена антропометријска мерења.

  Према потребама превентивног рада укључене су и специјалистичкоконсултативне делатности из области:

  ·Интерне медицине

  ·Неурологије

  ·Oфталмологије

  ·Оториноларингологије

  ·Психологије

  ·Психијатрије

  Служба у свом саставу има и амбуланту у Зајачи. У амбуланти ради свакодневно лекар опште праксе и 2 сестре, а лаборант долази два пута недељно.

  Историјат

  Почетак развоја службе медицине рада везан је за прве дана градње фабрике „Вискоза“. Претача је амбуланта опште праксе из 1955.године која је била смештена у управној згради војног предузећа „Дрина“. У њој лечено становништво Градилишта, Трбушнице, радници војног предузећа и радници који су радили на изградњи фабрике.

  Када је покренута производња у Вискози, руководство фабрике је покренуло иницијативу за оснивањем здравствене станице, с обзиром на све веће потребе здравствене заштите радника. Основана је 22.јула 1957.године и привремено је смештена у бараку у кругу фабрике, површине око 300 квадрата. Имала је одељење опште праксе са превијалиштем и службом хитне помоћи, лабораторију, зубно одељење. Услуге су пружане у почетку само радницима фабрике превасходно због специфичних потреба у праћењу њиховог здравља.

  Служба медицине рада функционисала је у почетку као Здравствена станица „Вискоза“, потом као Диспанзер за медицину рада „Вискоза“, а 1975.се интегрише са Медицинским центром.

  Услови рада су дуго били неадекватни потребама, и 1977.године донета је одлука о изградњи нове зграде на Градилишту, па се служба у нову зграду у којој се налази и данас уселила 9.марта 1979.године.