Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 • Конгрес социјалне медицине

  alt

  09.10.2015.На Златибору је од 7.до 9.10.2015. одржан 3.Конгрес социјалне медицине Србије, на коме су испред Дома здравља Лозница, учествовали са усменом презентацијом "Превенција болести зависности у локалној заједници" прим.др НадаЂурић, са коауторком др Светланом Карић и Љиљана Ранковић а било је још коауторских радова у постер презентацији. Др Дарко Тешмановић је такође активно учествовао на конгресу.

  altaltaltalt