Get Adobe Flash player

Службе:

Општа медицина
 • Хитна медицинска помоћ
 • Медицина рада
 • Служба за заштиту жена
 • Поливалентна патронажа
 • Стоматолошка здравствена заштита
 • Лабораторијска дијагностика
 • Правни и кадровски послови
 • Економско финансијски послови
 • Техничко одржавање
 • Здравствене заштита деце и омладине
 •  

  Most viewed documents

  комисија за унапређење квалитета рада (О Дому здравља/Стручни одбор)

  Здравствена заштита жена (Службе/Служба за заштиту жена)

  Здравствена заштита одраслих Градилиште (Службе/Служба за медицину рада, функционалну дијагностику)

  Календар вакцинација (Банери/Фото иконе)

  Служба опште медицине (Службе/Служба опште медицине)